Chính phủ Úc áp quota cho số đơn 188 được duyệt

Năm nay, Úc giảm hơn 60% quota dành cho 188, vậy lối đi nào cho các nhà đầu tư. Thử ngó sang visa 858 – cấp thẳng thường trú nhân Úc nhé

VISA 858 Úc – PR thẳng – THỜI GIAN XỬ LÝ NHANH CHÓNG

🧨🧨🧨ƯU ĐIỂM:

✅Được ở bất kì bang nào của Úc

🧨🧨🧨THỜI GIAN XỬ LÝ:

25% hồ sơ trong 6 tháng

50% hồ sơ trong 6 tháng

75% hồ sơ trong 8 tháng

90% hồ sơ trong 11 tháng