Chính phủ Úc áp quota cho số đơn 188 được duyệt

By |2023-07-14T15:44:11+07:00December 7th, 2015|Úc|

Chính phủ Úc áp quota cho số đơn 188 được duyệt Năm nay, Úc giảm hơn 60% quota dành cho 188, vậy lối đi nào cho các nhà đầu tư. Thử ngó sang visa 858 - cấp thẳng thường trú nhân Úc nhé VISA 858 Úc - PR thẳng - THỜI GIAN XỬ