Hy Lạp

Chương trình Golden Visa Hy Lạp được chính phủ Hy Lạp thông qua năm 2013 giúp đương đơn và gia đình không thuộc liên minh Châu Âu có thẻ cư trú tại Hy Lạp. Điều khiến chương trình này được nhiều gia đình lựa chọn vì được sở hữu nhà vĩnh viễn tại đất nước của những vị thần Hy Lạp đồng thời sở hữu hộ chiếu Liên minh Châu Âu có thể tự do đi lại trong 27 nước EU.

Giá trị của hộ chiếu Hy Lạp: Tự do đi lại trong khối EU, không phải ở Hy Lạp để duy trì hộ chiếu, Hồ sơ xét duyệt dưới 6 tháng, sở hữu và cho thuê nhà, được trở thành công dân nếu sinh sống tại Hy Lạp 7 năm liên tiếp.

Chương trình Golden Visa Hy Lạp

Chương trình Golden Visa Hy Lạp được chính phủ Hy Lạp thông qua năm 2013 giúp đương đơn và gia đình không thuộc liên minh Châu Âu có thẻ cư trú tại Hy Lạp. Điều khiến chương trình này được nhiều gia đình lựa chọn vì được sở hữu nhà vĩnh viễn tại đất nước của những vị thần Hy Lạp đồng thời sở hữu hộ chiếu Liên minh Châu Âu có thể tự do đi lại trong 27 nước EU.

Giá trị của hộ chiếu Hy Lạp: Tự do đi lại trong khối EU, không phải ở Hy Lạp để duy trì hộ chiếu, Hồ sơ xét duyệt dưới 6 tháng, sở hữu và cho thuê nhà, được trở thành công dân nếu sinh sống tại Hy Lạp 7 năm liên tiếp.

Quyền lợi chương trình thường trú nhân 

Khoảng đầu tư tối thiểu 500,000 Euros vào bất động sản tại thành phố Athens, Hy Lạp.

Sở hữu vĩnh viễn bất động sản tại Hy Lạp
Thời gian xét duyệt hồ sơ: 6 tháng
Quyền được sinh sống và kinh doanh tại một quốc gia Châu Âu vĩnh viễn
Không yêu cầu phải cư trú
Cơ hội tiếp cận nền giáo dục Châu Âu
Miễn thị thực VISA đến 24 nước Châu Âu trong khối Schengen
Thành viên liên minh Châu Âu
Cơ hội nhập tịch sau 7 năm
Bao gồm tất cả thành viên trong gia đình, con cái dưới 21 tuổi và bố mẹ hai bên

Quyền lợi chương trình thường trú nhân 

Khoảng đầu tư tối thiểu 500,000 Euros vào bất động sản tại thành phố Athens, Hy Lạp.

Sở hữu vĩnh viễn bất động sản tại Hy Lạp
Thời gian xét duyệt hồ sơ: 6 tháng
Quyền được sinh sống và kinh doanh tại một quốc gia Châu Âu vĩnh viễn
Thành viên liên minh Châu Âu
Bao gồm tất cả thành viên trong gia đình, con cái dưới 21 tuổi và bố mẹ hai bên
Không yêu cầu phải cư trú
Cơ hội tiếp cận nền giáo dục Châu Âu
Miễn thị thực VISA đến 24 nước Châu Âu trong khối Schengen
Cơ hội nhập tịch sau 7 năm

Các bước xét duyệt hồ sơ di trú

Nhận tư vấn

Các bước xét duyệt hồ sơ di trú

Nhận tư vấn