Các chương trình di trú Hoa Kỳ

16 năm đồng hành giúp các gia đình Việt

Chương trình di trú EB3

Bạn có thể đủ điều kiện nộp hồ sơ cho chương trình EB3 theo dạng người lao động có tay nghề, chuyên gia, hoặc “người lao động” khác.

 • Lao động có tay nghề là đương đơn có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc hoặc đã qua khóa huấn luyện tối thiểu 2 năm cho công việc, không kể những công việc bán thời gian hoặc thời vụ. Lao động có tay nghề phải đáp ứng yêu cầu về đào tạo và kinh nghiệm của việc làm muốn ứng tuyển. Bằng cấp sau phổ thông liên quan có thể được coi như là một khóa huấn luyện.
 • Chuyên gia là đương đơn đang ứng tuyển cho công việc đòi hỏi bằng cử nhân tại Mỹ hoặc các nước tương đương và là thành viên chuyên môn trong lĩnh vực liên quan.
 • Các lao động ứng tuyển cho mục “người lao động khác” là những công việc đòi hỏi ít hơn 2 năm huấn luyện hoặc kinh nghiệm làm việc, không tính những công việc bán thời gian hoặc thời vụ.
 • Gia đình của đương dơn có được định cư? Có, nếu đơn I-140 được chấp thuận, vợ/chồng và các con (chưa có gia đình và dưới 21 tuổi) có đủ điều kiện được chấp thuận định cư tại Hoa Kỳ theo đơn E34 (vợ/chồng của lao động tay nghề, chuyên gia), EW4 (vợ/chồng của lao động khác), E35 (con cái của lao động tay nghề, chuyên gia), EW5 (con cái của lao động khác)

Chương trình đầu tư di trú EB5

Sở di trú và quốc tịch Mỹ trực tiếp tiếp nhận và xử lý hồ sơ diện EB5. Đương đơn và gia đình (vơ/chồng và con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi) đủ điều kiện trở thành thườn trú nhân vĩnh viễn nếu họ thỏa mãn những điều kiện:

 • Đầu tư vào doanh nghiệp thương mại tại Hoa Kỳ và
 • Có kế hoạch tuyển dụng, tạo việc làm cho 10 công dân Mỹ.
 • Quốc hội Hoa Kỳ thiết lập chương trình di trú EB5 nhằm tạo ra động lực phát triển cho nền kinh tế Mỹ thông qua việc tạo ra việc làm và thu hút nguồn vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài. Năm 1992 Quốc hội Hoa Kỳ thiết lập chương trình di trú đầu tư (Immigrant Investor Program/ Regional Center Program) với số lượng đương đơn được ưu tiên chấp thuận nếu họ có đóng góp cho những khu vực địa phương được ưu tiên phát triển theo chính sách của chương trình.

Visa doanh nhân ngắn hạn

Đương đơn đủ điều kiện nộp hồ sơ chương trình VISA doanh nhân ngắn hạn B-1 (tối đa 6 tháng) nếu có kế hoạch tham gia hoạt động kinh doanh/ thương mại/ chuyên môn tại Hoa Kỳ:

 • Tư vấn kinh doanh
 • Tham dự hội thảo/ hội nghị thương mại, khoa học, giáo dục
 • Mua/ bán bất động sản
 • Đàm phán hợp đồng
 • Tham gia các khóa huấn luyện ngắn hạn

Để đủ điều kiện được chấp thuận, hồ sơ đương đơn phải chứng minh được:

 • Mục đích chuyến đi hợp lệ
 • Kế hoạch ở Hoa Kỳ rõ ràng
 • Nguồn tài chính đủ chi trả cho chi phí lưu trú, hoạt động tại Hoa Kỳ
 • Chứng minh được cơ sở vững chắc về cuộc sống tại nước sở tại (nhà cửa, công việc) và chắc chắn quay về nước

EB5 ENERGY ANADARKO

Lần đầu tiên nhà đầu tư Việt Nam được tham gia vào chương trình trọng điểm quốc gia Hoa Kỳ – dự án khai thác dầu mỏ vùng siêu lưu vực Anadarko, Oklahoma.

Thông tin dự án

mua nhà tại nước ngoài

Sở hữu bất động sản tại Hoa Kỳ, Úc, Canada luôn tạo ra nguồn tài chính bền vững cho các gia đình Việt.

VIEW ALL PROJECTS

NHẬN TƯ VẤN